27 nov, 2016

1860-1900: Nyrenässans Se alla: Blogg

1860-1900: Nyrenässans

Nyrenässansen

Inom både musik och mode återkommer trender från förr. Samma sak gäller trender inom arkitektur. Ett exempel på detta är Nyrenässansen som blev populärt under 1800-talet. Arkitekter började inspireras av den europeiska renässansens klassiska drag som ornament och kompositionsprinciper från 1400- till 1600-talet. Man skapade en ny moderna tappning där de klassiska antika dragen framhäva. Fasaderna var symmetriska och putsade och dekorerades ibland med gipsfigurer. Byggnaderna delades in i tre delar där sockeldelen var rustig, våningen över gjordes rikt dekorerad och den översta delen behöll man enklare.

Arkitektur från nyrenässansen har ett flertal olika stilar då de skilde sig från land till land - italiensk, fransk och tysk stil skiljer sig alla från varandra. Till en början var den italienska stilen störst då man använde sig av fuskmaterial. Det gjorde ingenting om det inte var äkta sten eller marmor. Detta kom att ändras mot 1890-talet då man inspirerades mer av Tyskland då det blev mer populärt med äkthet i materialen.

Under nyrenässansen var innertaken det som representerade hemmen. Därför hade man stora och pampiga takrosetter i sällskapsrummen som hade fönster ut mot gatan. På så sätt kunde människor som gick förbi se hemmets takrosett. Det var också vanligt med rikligt dekorerade väggar med rosetter och konstnärliga listverk. I de övriga rummen var takrosetterna mycket enklare. Tak- och golvlister var viktigt i hela hemmet och trappor, hallar, serveringsgångar och kök var klädda med pärlspont med krönlist. Sockelpaneler var vanligt och byggdes ibland upp av flera lister.