Denna Integritets- och Sekretesspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för D-cor's webbplats och applikationer där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på D-cor's webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och D-cor är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

Stuckatur i Sverige AB, Virkesvägen 4, 703 83 Örebro, Sverige (nedan benämnt D-cor) är personuppgiftsansvarig. D-cor är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du registrerar ett konto eller genomför beställningar såsom gäst hos oss så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller på annat håll i världen, såsom i Nederländerna.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse och för marknadsföringsändamål.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats eller klickar på annonser eller innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av vår webbplats. Detta omfattar:

 • Information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, kontaktinformation och postadress.
 • Ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier.
 • Transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplatserna såsom köp och innehåll som du skapar eller som kan hänföras till ditt konto.
 • Information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom säljarföretag, databyråer och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information och navigationsinformation.

Vi använder Microsoft Clarity och Microsoft Advertising för att följa hur vår webbplats används. Detta görs med hjälp av beteendemätningar, värmekartor och inspelningar av besök för att förbättra och marknadsföra våra produkter/tjänster. Webbplatsens användningsdata samlas in med hjälp av första och tredje parts cookies samt andra spårningstekniker för att fastställa populariteten av produkter/tjänster och onlineaktiviteter. Dessutom använder vi denna information för webbplatsoptimering, för bedrägeri-/säkerhetsändamål och för reklam. Mer information om hur Microsoft samlar in och använder dina data finns i Microsofts integritetspolicy.

Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier

Vi kan komma att erbjuda inloggningstjänster som innebär att du kan använda tredje mans inloggningsuppgifter för att få åtkomst till www.d-cor.se och därtill anknutna webbplatser. Vi kan även komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • Ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär.
 • Förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.
 • Anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser.
 • Kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller vår webbplats eller för andra ändamål som tillåts enligt lag.
 • Jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man.

och med ditt samtycke:

 • Rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om våra produkter. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen.
 • Tillhandahålla dig platsspecifika valmöjligheter eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation genom webbplatsen. Vi kommer att använda denna information för att öka webbplatsens säkerhet samt tillhandahålla dig tjänster såsom annonsering, sökresultat och annat anpassat innehåll.
 • Svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst eller genom våra omdömesapplikationer.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

Informera dig om vår webbplats och dess produkter.

Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser och individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina inköpspreferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss så kan du ställa in dina meddelandepreferenser på din ”Mitt Konto”-sida, genom en länk i webbplatsens footer eller i kommunikationen från oss.

Du kan läsa vår Cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje mans cookies används för annonsering.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats och tillhandahålla kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi delar med oss av dina personuppgifter till:

 • Våra betal- och leveranspartners såsom Riverty Sweden AB, Swish, DSV och DHL för att slutföra betalning samt leverera beställda produkter.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller tredje part. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, stad, postadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder vår webbplats och kommunikationskanaler (såsom e-post), så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål. För mer detaljerad information om dessa tekniker, se vår Cookie-policy, till Cookiepolicy >>.

Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi och våra användare tolererar inte spam. För att rapportera relaterat spam eller e-post med förfalskad avsändaradress eller avsändaridentitet, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till [email protected].

Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att söka efter skräppost, virus, phishing och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll, men vi sparar inte permanent några meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och avslöja inte ditt lösenord för någon annan. Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera D-cor, och ändra ditt lösenord, om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på webbplatsen. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Du måste omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Du kan även via ”Mitt Konto”, på vår webbplats, få tillgång till vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du kan även där ändra dina Cookie-preferenser samt begära att vi raderar ditt konto och dina uppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kontostatus och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

Vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller

Vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet. Om du har ett konto hos oss så utför du din förfrågan via länkar som finns under ”Mitt konto”, där kan du bl.a direkt få en PDF utskrift på vilka uppgifter vi lagrar om dig.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss online när som helst. Om frågor inte besvaras online, så kan du skriva till oss:

Stuckatur i Sverige AB, Virkesvägen 4, 703 83 Örebro, Sverige

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.