Vi på D-COR uppskattar när du som kund taggar och nämner oss i sociala medier. Din Instagrambild har nu fått vår uppmärksamhet och vi skulle gärna använda den i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler. Bilden kommer att publiceras främst på vår webbsida, som i galleriet och på produktsidor men kan också komma att publiceras i andra kanaler, exempelvis Instagram, Facebook och nyhetsbrev. Den text, hashtags och kommentarer som tillhör bilden kan D-COR välja att publicera i original eller som redigerad form. Vi kan också välja att inte publicera bild/ text/ hashtags alls.

Genom att svara i kommentarsfältet på vår förfrågan med hashtaggen #yesdcor godkänner du till följande: Du ger Stuckatur i Sverige AB (Organisationsnummer 556969-8391) i texten kallad D-COR, en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #yesdcor till att användas i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.

Härmed intygar du att:
1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.
2. Du är 18 år eller äldre.
3. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.
4. D-cor inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.
5. Du befriar D-cor från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användninsgsformer.
6. Du befriar och accepterar att hålla D-COR och alla personer som handlar för D-COR räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.
7. Genom att svara #yesdcor så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor.

Vad betyder detta för dig?
Dina bilder kan komma att inte bara att bli synligt för dina egna följare utan även för andra som gillar D-COR. Du har alltså möjlighet att inspirera andra och kanske får fler följare på samma gång!

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Du hittar oss på D-COR kundtjänst och [email protected]